Tin cậy

OTT Navigator IPTV

catappult
41.28MB
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 1.5.2 10 giờ trước

Mô tả của OTT Navigator IPTV

View your provider IPTV on any device (phone, tablet, TV, TV-box)

* Does not provide any video by itself. Works with your provider playlist or another source provided by you *

Live streams:

- live TV watching

- groups favorite channels and categories automatically

- start playing last channel on launch

- timeshift support for providers with archives

- picture-in-picture mode (premium)

- reminds interesting shows

Archive:

- watch archived shows and media library

- filters by channels, categories, genres, seasons, years, favorite channels, age, country...

- search by anything

- retrieves data from several EPG sources (including user-provided)

- providers not supporting HLS seeking uses slower but working seeking mode

- saving playback progress with automatic resume from previous moment

- playback speed (premium)

Network:

- browse and play local network files via UPnP/DNLA (via external player)

- media library

Xem IPTV của nhà cung cấp của bạn trên mọi thiết bị (điện thoại, máy tính bảng, TV, hộp truyền hình)

* Không tự cung cấp bất kỳ video nào. Hoạt động với danh sách phát của nhà cung cấp hoặc một nguồn khác do bạn cung cấp *

Phát sóng trực tiếp:

- xem truyền hình trực tiếp

- nhóm các kênh và danh mục yêu thích tự động

- bắt đầu phát kênh cuối cùng khi ra mắt

- hỗ trợ timeshift cho các nhà cung cấp có lưu trữ

- chế độ hình ảnh trong chế độ (phí bảo hiểm)

- nhắc nhở các chương trình thú vị

Lưu trữ:

- xem các chương trình lưu trữ và thư viện phương tiện

- bộ lọc theo kênh, danh mục, thể loại, mùa, năm, kênh yêu thích, độ tuổi, quốc gia ...

- tìm kiếm bằng bất cứ thứ gì

- truy xuất dữ liệu từ một số nguồn EPG (bao gồm cả người dùng cung cấp)

- nhà cung cấp không hỗ trợ HLS tìm kiếm sử dụng chậm hơn nhưng chế độ tìm kiếm đang hoạt động

- lưu tiến trình phát lại với tự động tiếp tục từ thời điểm trước đó

- tốc độ phát lại (cao cấp)

Mạng:

- duyệt và phát các tập tin mạng cục bộ qua UPnP / DNLA (thông qua trình phát bên ngoài)

- thư viện phương tiện

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho OTT Navigator IPTV

3.57
7
5
4
4
0
3
1
2
0
1
2

Đánh giá OTT Navigator IPTV

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên OTT Navigator IPTV, hãy là người đầu tiên!

Cờ OTT Navigator IPTV

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng catappult
Cửa hàng catappult 32.88k 32.27M

Thông tin APK về OTT Navigator IPTV

Phiên bản APK 1.5.2
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên Scillarium Studio
Chính sách riêng tư https://ott-nav.com/privacy_policy.html


Tải về OTT Navigator IPTV APK
Tải về